Privacyverklaring Recruitment

Natuurlijk gaan STB en haar zusterbedrijven heel zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Indien je niet akkoord gaat met onderstaande punten, is het voor ons lastig om je sollicitatie digitaal in ontvangst te nemen. Je kunt in dat geval even bellen met onze recruiters Esmee Smit via 06-83441271 of Barry Peulen via 06-10940668. Zij kunnen je precies uitleggen wat de mogelijkheden zijn.

Wat gebeurt er met je gegevens?

Indien je solliciteert via onze website ga je er mee akkoord dat we je gegevens maximaal 12 maanden bewaren en gebruiken om contact met je te zoeken over de volgende zaken:

  • De vacature waar je actief op solliciteert;
  • Voor andere vacatures waarvan wij denken dat ze passend voor je kunnen zijn;
  • Voor mogelijke andere recruitmentdoeleinden zoals het versturen van een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Wie krijgt jouw gegevens te zien?

Je gegevens zullen uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt. We maken je gegevens inzichtelijk voor alle collega’s die betrokken zijn bij het selectieproces (collega’s van Personeelszaken, Recruitment, Management en eventueel directe collega’s). Dit kan verschillen per vacature. Wil je weten waar je aan toe bent? Mail je vraag dan naar werkenbijstb@stb.eu. Natuurlijk worden je gegevens niet aan derde partijen verstrekt!

Wat bewaren we?

Je kunt de gegevens die we van je bewaren bij ons opvragen om in te zien. Mocht je hier interesse in hebben, stuur dan een mail onder vermelding van ‘Gegevens Inzien’. Wil je dat we je gegevens verwijderen, stuur ons dan een mail onder vermelding van ‘Gegevens Verwijderen’. Het mailadres is werkenbijstb@stb.eu.

Klachten

Vanaf mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel nieuwe privacy wetgeving) gehandhaafd. Alle bedrijven zijn verplicht om bovenstaande informatie rondom deze verordening aan jou te verstrekken. Jij hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en om je gegevens te laten verwijderen als je dat wenst. STB en haar zusterbedrijven gaan uiterst zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Mocht je desondanks een klacht hebben, dan vernemen wij dat graag. Stuur dan een mail naar werkenbijstb@stb.eu en vermeld duidelijk wat je klacht is. Je kunt je klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.